- سخنرانی رئیس مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در مراسم بزرگداشت علامه اقبال