- بازتاب خبری بزرگداشت علامه اقبال لاهوری

- رونمایی از سردیس علامه اقبال درمراسم بزرگداشت علامه اقبال درمراسم بزرگداشت علامه اقبال

- نظرات استاد مطهری در باره علامه اقبال لاهوری‎

- جلسه هیات رئیسه موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری با شهردار مشهد

- علامه اقبال لاهوری و ایران

- محمد اقبال لاهوری یا علامه اقبال

- برگزاری اولین جلسه ستاد اجرایی جشنواره اقبال لاهوری