- حمایت شهرداری مشهد مقدس از آیین بزرگداشت اقبال لاهوری