- جلسه هیات رئیسه موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری با شهردار مشهد