برگزاری اولین جلسه ستاد اجرایی جشنواره اقبال لاهوری

برگزاری اولین جلسه ستاد اجرایی جشنواره اقبال لاهوری


تاریخ خبر : ۰۴-۰۸-۹۴    امتیاز: 5 از 5  ( مجموع آرا : 2)

اولین جلسه ستاد برگزاری جشنواره بزرگداشت علامه اقبال لاهوری در تاریخ 94/07/29 تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ شد.


1- تشکیل شورای سیاستگذاری جشنواره بزرگداشت علامه اقبال لاهوری

2- تشکیل ستاد اجرایی جشنواره بزرگداشت علامه اقبال لاهوری

3- تشکیل دبیر خانه جشنواره بزرگداشت علامه اقبال لاهوریپرتال جشنواره علامه اقبال لاهوری