عنوان : میدان آزادی





شرح تصویر : میدان آزادی

تاریخ ثبت : ۱۴۰۰-۰۹-۱۲